Fiskekort rundt Lyngenfjord

Her er en oversikt over hvor du kan få tak i fiskekort i regionen rundt Lyngenfjorden og priser.

31.07.201412:20 Marie Angelsen

Skibotnelva, Kitdalselva, Signaldalselva, Balsfjordelva, Elvevollselva, Steindalselva, Lyngsdalselva og Kvalvikelva er stengt fra 22. august pga. rotenonbehandling.

Skibotnelva

For fiske i Skibotnelva kreves det at du har kvittering på betalt fiskeriavgift (Statskort). I tillegg til det så må man kjøpe fiskekort som koster 150kr for et døgn og 250kr for en sesong. Siden det er påvist lakseparasitten Gyrodactylus salaris i elva er det krav om desinfisering før fiskeutstyret føres ut av bygda, Senest samme dag som fiskekortet utløper. For å passe på at disse reglene overholdes er det krav om at man betaler 500 kr i depositum som betales tilbake når fiskeutstyret er desinfisert. Selve desinfiseringen koster 100 kr.

Fiskekort kan kjøpes på Strandbu camping og hos Reidar Nilsen (Tlf. 404 08 308).

NB! Elva rotenonbehandles 2015 og 2016

Signaldalselva

For fiske i signaldalselva må du betale depositum på samme måte som i Skibotn for å forhindre spredning av gyrodactylus salaris. Fiskekortet koster kr. 200,- Deposium kr. 500,- og desinfisering. Kr. 60,- Depositumet får du da tilbake etter desinfisering.

Fiskekort selges hver dag kl. 16.00 på Grillbaren i Hatteng. Tlf: 77 71 49 99

Kitdalselva

Fiske i kitdalsevla er ikke tillat da elven er fredet.

Fiske rundt Svensby

Svensby og omegn Grunneierlag strekker seg fra Jegervatnet til Tyttbærvika. Alle vann i dette område er avgiftsbelagt. Det koster Kr. 100.- for tre døgn, sesong kort Kr 250.- Kort fås kjøpt hos Inge Storsteinnes (Tlf. 917 09 936).

Jægervatn

For fiske i Jægervatnet kan du kjøpe fiskekort på Inatur.no. På inatur kan du kjøpe fiskekort for laksefiske i Jægervatnet. Prisen er 130kr for døgnkort og 400kr for ukeskort. For å kjøpe fiskekort må du i tillegg ha det nasjonale fiskekortet. Det er fredning i vannet fra onsdag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.

Kåfjorelva

For fiske i Kåfjordelva må du ha fiskekort. Dette fiskekortet kan kjøpes på Joker butikken i Birtavarre (Tlf: 77716990, Adresse: Stig Pettersens veg, 9147 Birtavarre.)Fisket er kun tillat fra E6 brua og ned til sjøen. Fiskedøgnet er Fra 06.00 til 02.00. 

Manndalselva

For fiske i Manndalselva koster et døgnkort 100kr og sesongkort 600kr. Og er du medlem i MJFF får du gode rabatter. Alle kvinner og barn fisker gratis i Manndalselva. Alle må betale et depositum på 100 kr som betales tilbake når fangstrapporten leveres inn.

Det kreves også at alt fiske utstyr desinfiseres før fisking i Manndalselva, for å forhindre spredning av gyrodactylus salaris. dette kan gjøres på statoilstasjonen i Manndalen.

Fiskekortet kan kjøpes på Statoil og Joker i Manndalen. Telefon: 77716105, Epost:  joker.manndalen@ngbutikk.net, Adresse: 9144  Samuelsberg.

Statsskogs grunn

På statsskogs eiendom gjelder statsskogs fiskekort/norgeskort, det kan fåes kjøpt på www.inatur.no, her finner du også er informasjon om hvor dette kortet gjelder.

google map