Fiske i Lyngenfjord regionen

Lei en båt, dra ut med en fisker eller fisk fra land. Uansett en fisketur i regionen vil være en uforglemmelig opplevelse!

Fiske
Bestill
21.10.201313:17 Marie Angelsen

Her kan du få sei, torsk, hyse, kveite med mer. Den beste sesongen for fiske er mellom Mars og Oktober, men på grunn av at fjorden ikke fryser til kan man fiske hele året.

Hvor kan du fiske?

Du har lov til å fiske i fjorden uten fiskekort, men du kan ikke fiske med garn. Finn et sted langs fjorden og prøv fiskelykken.

For organiserte turer sjekk bestill nå øverst på siden. Du kan også leie båt hos enkelte av overnattingsbedriftene i regionen. Flere har gode fasiliteter for fisketurister som sløyerom og annet fiskeutstyr. Se de ulike overnattingsstedene for mer informasjon.

Fiskekort for fiske i elvene

Skibotnelva, Kitdalselva, Signaldalselva, Balsfjordelva, Elvevollselva, Steindalselva, Lyngsdalselva og Kvalvikelva er stengt pga. rotenonbehandling.

Skibotnelva

Intet fiske i elva pga rotenonbehandling

For fiske i Skibotnelva kreves det at du har kvittering på betalt fiskeriavgift (Statskort). I tillegg til det så må man kjøpe fiskekort som koster 150kr for et døgn og 250kr for en sesong. Siden det er påvist lakseparasitten Gyrodactylus salaris i elva er det krav om desinfisering før fiskeutstyret føres ut av bygda, Senest samme dag som fiskekortet utløper. For å passe på at disse reglene overholdes er det krav om at man betaler 500 kr i depositum som betales tilbake når fiskeutstyret er desinfisert. Selve desinfiseringen koster 100 kr.

Fiskekort kan kjøpes på Strandbu camping og hos Reidar Nilsen (Tlf. 404 08 308).

Signaldalselva

Intet fiske i elva pga rotenonbehandling

For fiske i signaldalselva må du betale depositum på samme måte som i Skibotn for å forhindre spredning av gyrodactylus salaris. Fiskekortet koster kr. 200,- Deposium kr. 500,- og desinfisering. Kr. 60,- Depositumet får du da tilbake etter desinfisering.

Fiskekort selges hver dag kl. 16.00 på Grillbaren i Hatteng. Tlf: 77 71 49 99

Kitdalselva

Fiske i kitdalsevla er ikke tillat da elven er fredet.

Jægervatn

For fiske i Jægervatnet kan du kjøpe fiskekort på Inatur.no. På inatur kan du kjøpe fiskekort for laksefiske i Jægervatnet. Prisen er 150kr for døgnkort og 450kr for ukeskort. For å kjøpe fiskekort må du i tillegg ha det nasjonale fiskekortet. Det er fredning i vannet fra onsdag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.

Kåfjorelva

For fiske i Kåfjordelva må du ha fiskekort. Dette fiskekortet kan kjøpes på Joker butikken i Birtavarre (Tlf: 77716990, Adresse: Stig Pettersens veg, 9147 Birtavarre.)Fisket er kun tillat fra E6 brua og ned til sjøen. Fiskedøgnet er Fra 06.00 til 02.00. 

Manndalselva

For fiske i Manndalselva koster et døgnkort 100kr og sesongkort 600kr. Og er du medlem i MJFF får du gode rabatter. Alle kvinner og barn fisker gratis i Manndalselva. Alle må betale et depositum på 100 kr som betales tilbake når fangstrapporten leveres inn.

Det kreves også at alt fiske utstyr desinfiseres før fisking i Manndalselva, for å forhindre spredning av gyrodactylus salaris. dette kan gjøres på statoilstasjonen i Manndalen.

Fiskekortet kan kjøpes på Statoil og Joker i Manndalen. Telefon: 77716105, Epost:  joker.manndalen@ngbutikk.net, Adresse: 9144  Samuelsberg.

Reisaelva

For fiske i Reisaelva kan du kjøpe fiskekort på Inatur.no. Søk opp fiskekort for laksefiske i Nordreisa. Her vil du se de ulike fiskekortene for ulike fiskesoner i Reisaelva. For mer detaljert informasjon, gå til hjemmesiden www.reisaelva.no 

Fiskeutstyr kan desinfiseres hos Kronebutikken og/eller Joker i Sørkjosen, Halti Tour på Storslett og Sappen leirskole, dette for å forhindre spredning av gyrodactylus salaris.

Oksfjordvassdraget

Fiskekort for Oksfjordvassdraget kan kjøpes på www.inatur.no. Søk på laksefiske i Nordreisa.


Fiske i innsjøene i Lyngenfjord regionen

Statsskogs grunn

På statsskogs eiendom gjelder statsskogs fiskekort/norgeskort, det kan fåes kjøpt på www.inatur.no, her finner du også mer informasjon om hvor dette kortet gjelder. 

For områder som ikke er statsskogs grunn, er det lokale grunneierlag som selger fiskekort der dette behøves.

Fiske rundt Svensby i Lyngsalpene

Svensby og omegn Grunneierlag strekker seg fra Jegervatnet til Tyttbærvika. Alle vann i dette område er avgiftsbelagt. Det koster Kr. 200.- for tre døgn, sesong kort Kr 300.- Kort fås kjøpt hos Svensby og omegn Grunnerierlag, priser og kontaktinformasjon 2018 finner du her. Dette kortet gjelder vannene: Trollvatnet, Fiskevatnet, Barheiavatnet og Langvatnet.

Oksfjorddalen

Fishing liscence is sold locally at the shop in Oksfjord.

Havfiske

For havfiske gjelder følgende:

  • Utenlandske turister kan kun bruke håndholdt redskap ved fiske i sjøen. Turister har ikke anledning til å bruke garn, teiner, ruser, liner og lignende. 
  • Du kan ta med deg opp til 10 kilo fisk og én (hel) troféfisk ut av landet. Ferskvannsfisk som laks, ørret og røye er unntatt fra 15-kilosregelen. Dersom du fisker fra en registeret fiskecamp, kan du ta med opp til 20 kg ut av landet. 
  • Du må være mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg når du fisker. All båttrafikk skal skje minst 20 meter unna oppdrettsanlegg og festeanordningene.
  • Utenlandske turister har ikke adgang til å selge fangsten sin.
  • Følg minstemålsbestemmelsene 

Kilde: Fiskeridirektoratet

Mer informasjon her

Steder som selger fiskeutstyr

  • Elektro-Sport, Strandveien 10, Lyngseidet
  • Coop, Verksvegen 9, Birtavarre
  • Joker Skibotn 
  • Blomsterboden, Skibotn
  • Coop, Olderdalsvegen 39, Olderdalen

Meeresangeln in Norwegen
Sea angling in Norway
Yngve Ask - Visitnorway.com
På fisketur
Fiske i Lyngen - to personer ombord i en båt
Yngve Ask - Visitnorway.com
På fisketur
Fiske i Lyngen - to personer ombord i en båt
Kenneth Eriksen/www.nordnorge.com
Dagens fangst
En liten jente og hennes fangst
Ernst Furuhatt/www.nordnorge.com
På vei hjem
Fisker bærer på to fisk
Renate Sandvik/www.nordnorge.com
Landfiske
Fiske fra land
Yngve Ask/www.nordnorge.com
Se her!
Se den fisken - på fisketur
Bård Løken/www.nordnorge.com
På fisketur
Fisketur i Lyngen
Koppangen brygger
Seiers fangsten
På fisketur på havet, fanget en stor en

google map