Allemannsretten i Norge

Norge har veldig liberale lover når det kommer til camping og tilgang til utmark.

06.11.201308:35 Annika Ilmoni

Allemannsretten har vært lovfestet siden 1957, på bakgrunn av Friluftsloven, basert på ideen om å gi befolkningen tilgang til og retten til forskjellige naturområder uavhengig av hvem som eide området. Retten til å campe fritt på ukultivert land var også en viktig del av loven. De skandinaviske landene har de mest liberale lovene når det gjelder tilgang til bruk av naturen til rekreasjon i verden.

Kort versjon – Allemannsretten

  • I områder som ikke er inngjerdet, kan du gå på ski eller til fots hvor du ønsker. Områder som ikke er inngjerdet betyr åpent landskap som ikke er kultivert. Privat og kultivert land er f.eks. hager og åkrer. Fra 15. Oktober til 30. April, når bakken er frossen og dekket av snø, har du tilgang til enger og åkre.
  • Du har lov til å sove under åpen himmel eller sette opp et telt hvor du ønsker, med unntak av rasteplasser og kultivert mark, men du må holde en distanse på minst 150 meter fra nærmeste hus. Dersom du ønsker å bli flere netter, må du spørre eieren av marka om lov.
  • Å tenne opp bål er forbudt fra 15. April til 15. September i skogsområder. Vennlist pass på å ikke skade naturen unødvendig når du tenner bål.
  • Du kan plukke blomster, sopp og bær i utmark, men for multebær gjelder det egne regler.
Georg Sichelschmidt
Picking berries (Foto: Georg Sichelschmidt)
Hiking whervere you want (Foto: Georg Sichelschmidt)

google map