Statistikk og tall for Lyngenfjordregionen

Visit Lyngenfjord har samlet tall fra SSB og andre offentlige etater for å gi et bilde av hvordan reiselivet i regionen har utviklet seg de siste årene.

Statistikk
13.06.201813:23 Marie Kr Angelsen

Gjestedøgn

Å få riktige tall for antall gjestedøgn er en utfordring. Vi har innhentet informasjon fra Statistikknett/SSB sine offentlige tall og satt sammen i et pdf-dokument. Vi presenterer her gjestedøgnstall fra 2014 og fremover.

Les mer i denne pdf-filen.

 
Les mer om inndelingen til statistikknett her
* Nord-Troms i tabellen dekker kommunene Lyngen, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Da Balsfjord og Karlsøy er med i tallene, så må du gjøre et estimat nedover for å få tallene for vår region.

Omsetning og verdiskaping av reiselivet

Verdiskaping

Verdiskaping av reiselivet per kommune har Innovasjon Norge samlet her. Let opp din kommune på kartet for å finne verdiskapningen for din kommune.

Verdiskaping beregnes ganske enkelt som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Det betyr samtidig at bedriftens verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA er forkortelsen for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). (Innovasjon Norge)

For vår region kom det frem følgende tall for 2015:

Kommune Verdiskapning
Lyngen 10,8 millioner
Kåfjord 11,2 millioner
Nordreisa 31,7 millioner
Skjervøy 11,3 millioner
Storfjord 13,2 millioner

Omsetning av reiselivet

Tallene er hentet ut fra proff.no og summert sammen. Summene vises i 1000 kr. I denne oversikten er kun overnatting- og aktivitetsbedrifter tatt med. Spisesteder og transportselskap er ikke tatt med i beregningen, samt bedrifter som ikke har offentlig regnskap.

Omsetning fordelt på kommune og år   Antall bedrifter med i tallene
  2014 2015 2016 2017     2014 2015 2016 2017
Omsetning Lyngen 22 942 24 057 36 030 41 864   Lyngen 12 14 16 17
Omsetning Storfjord 27 647 33 142 37 955 43 625   Storfjord 9 9 9 9
Omsetning Kåfjord 14 609 17 715 20 639 23 139   Kåfjord 6 6 7 7
Omsetning Nordreisa 13 697 14 587 18 006 21 927   Nordreisa 8 9 9 9
Omsetning Skjervøy 15 883 19 759 20 653 22 518   Skjervøy 5 6 6 6
Totalt 94 486 109 193 132 098  153 073 Totalt   40 44 47 48

Graf omsetning reiselivet Lyngenfjordregionen 2018

Antall årsverk/ansatte innen reiselivet

Våren 2018 gjennomførte Visit Lyngenfjord en undersøkelse blant reiselivsbedriftene i regionen. Svar kom fra ca 1/3 av bedriftene. 

Utifra dette har vi estimert at det er ca 333 personer som jobber med reiseliv og ca 163 årsverk.

Resultatet fra undersøkelsen ser du i tabellen og mer detaljert i vedlagte pdf.

Bedrifter som svarte:

22

Omsetning 2016:

kr 50 659 051

Omsetning 2017:

kr 57 887 000

Antall ansatte på lønnsliste:

111

Antall årsverk:

55,2

 

 

Gjestedøgn

27 920

Aktivitetsbesøkende

17 127

Gjestedøgn Nord-Troms, Balsfjord og Karlsøy
Bedriftsundersøkelse
Georg Sichelschmidt

Relaterte artikler

google map