Kjekt å vite - Bærekraftig Reisemål

Visit Lyngenfjord er nr 10 i rekken av reisemål i Norge som har fått merket Bærekraftig Reisemål.

Bærekraftig Reisemål
12.12.201714:09 Marie Kr Angelsen

Interessen for å kunne skilte med Merket for bærekraftig reisemål er stor blant norske destinasjoner. Med nykommerne Region Lyngenfjord og Lindesnesregionen er det totalt 11 som har gjennomført prosessen. Flere jobber med saken og vil få merket i løpet av nær fremtid.

Bærekraftig reisemålsutvikling

Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess, som sammen blir et verktøy som hjelper reisemålet i å planlegge, iverksette og måle arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling. Både næring, lokalsamfunn og kommunen(e) involveres i en prosess som tar cirka to år.

Fakta:

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobbes målrettet for å tilby unike opplevelser som er grunnlagt i stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn.  Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. For reisemålet er merket gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring langs 104 indikatorer.

Hvem kan bruke merket "Bærekraftig Reisemål"

I pdf-filen som ligger ved er det nevnt hvordan og hvem som kan bruke merket.

  • Reisemålsselskapet på sine sider og i markedsføringen
  • Medlemsbedrifter i Visit Lyngenfjord som er miljøsertifisert (Green Key, Miljøfyrtårn etc)
    • Sikre at miljøsertifisering, reisemålets logo og Merket for Bærekraftig reisemål står sammen
  • Kommunens sider - sammen med reisemålets logo og miljøsertifiseringslogo, gjerne koble til sider som viser hvilke tiltak som kommunen har gjort i forbindelse med sertifisering og miljøarbeid


Om Merket for bærekraftig reisemål:

LENKER

https://www.visitnorway.no/innsikt/brekraftig-reisemlsutvikling/
https://www.visitnorway.no/om-norge/barekraftig-reiseliv/

Profilmanual Bærekraftig Reisemål
Jesper Molin

google map