Pilotprosjekt - Green Key Sertifisering

Visit Lyngenfjord har mottatt 100 000 kr fra Troms Fylkeskommune for deltakelse i et pilotprosjekt hvor vi jobber med Green Key sertifisering for mindre overnattingssteder.

Bærekraftig Reisemål
24.05.201710:46 Marie Kr Angelsen

I forbindelse med prosjektet "Lyngenfjord - et Bærekraftig Reisemål" har vi sett at de færreste bedriftene i vår region har noen type for miljøsertifisering. Dette ønsker vi å endre.

I løpet av prosjektet har vi kommet i kontakt med stiftelsen Green Key, som er et internasjonalt anerkjent merke og vil passe fint i vår region. I samarbeid med Visit Lillehammer, Norsk Turistutvikling og Green FEE stiftelsen har vi mottatt midler fra Troms Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune til å gjennomføre et pilotprosjekt rettet mot sertifisering av mindre overnattingssteder. De 3 første bedriftene får dette gratis og andre som har meldt sin interesse får det rimeligere gjennom prosjektet. 

Les om tildelingen fra Troms Fylkeskommune her.

Green Key

Green Key er en frivillig miljøsertifiseringsordning for hoteller, overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter.

Programmet er per i dag den største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder. Green Key er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) og United Nations Environmental Programme (UNEP).

Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.

Gren Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk.

Green Key startet i Danmark i 2004 og ble i 2002 innlemmet i FEE (Foundation for Environmental Education). Det har siden da vokst og har nå spredd seg til 41 land og mer enn 2100 sertifiserte enheter.

I Norge drives Green Key av Stiftelsen FEE Norway.

google map