Halti - Finlands høyeste fjell

Hvordan kommer jeg meg til Halti - Finland høyeste fjell?

06.09.201616:00 Georg Sichelschmidt

Det er flere topper i dette fjellområdet. Den høyeste ligger på norsk side (1361 moh) og har navnet Ráisduottarháldi (samisk navn). Finlands høyeste fjell, Halti, ligger ikke langt unna og har en høyde på 1 331 meter.

Det er interessant å merke seg at denne toppen egentlig ligger i Norge, kun 150 meter fra finskegrensen.

Ankomsten til Halti

Fra Birtavarre kjører du innover Kåfjorddalen. Etter ca 10 km blir veien til en kjørbar grusvei. Det anbefales å kjøre sakte da det er flere hull i veien og også sauer og rein beveger seg i området. 

Etter 3 km på grusveien, begynner den å slynge seg oppigjennom dalen, helt til innsjøen Guolasjávri (770 moh). Her tar du til venstre og kjører så forbi røde kors hytten. Her blir veien litt verre å kjøre på. Ved enden av veien ligger en parkeringsplass (Hourtnás) og herfra starter turen til Halti og andre turmål som f.eks Reisadalen (en dagsetappe unna) og Reisa Nasjonalpark.

Parkering ved Guolasjávri

Kåfjord Kommune påpeker at det ikke er ønskelig med parkering utenfor anviste områder. Kåfjord Kommune har derfor etablert ekstra parkeringsplasser.

Beste årstid

Frem til midten av juni ligger det ofte  snø på veien opp til utgangspunktet for vandringen. Derfor er det som regel ikke mulig å gjenomføre en vandring til Halti før slutten av juni. I Oktober faller den første snøen oppe i fjellene og sørger derfor for slutten av vandresesongen.

Vinterstid er det mulig å ta seg til Halti på ski eller truger. En snøskuterløype går innover Kåfjorddalen og opp til Guolasjávri. Det finnes ingen organiserte snøskuterturer. Ved behov kan du kontakte Visit Lyngenfjord  (Tlf. 77 21 08 50, E-postl: post@visit-lyngenfjord.com)

Turbeskrivelse til Halti

Traseen går fra parkeringsplassen på vestsiden langs reingjerdet og følger det om lag 1 km. Du må gå gjennom porten like ved parkeringen. Fra gjerdet følger du merkingen sørvestover opp fjellsiden. Den første stigningen er den bratteste delen av turen.

Videre går turen mot et elveleie hvor to reingjerder krysser hverandre, ca. 2 km fra toppen. Ruta dreier østover langs elveleiet og det kryssende gjerdet. Følg merkingen, som etter hvert dreier bort fra reingjerdet og sørover mot Halti/Ráisduottarháldi. Toppunktet er merket med en gul varde.

Det oppfordres til å følge merket trasé på grunn av sikkerhet og beitende rein i området.

Turen er nokså krevende, siden størsteparten av løypa går gjennom steinur, vanskelig i regnvær. Området kan være svært værhardt. Finlands høyeste fjelltopp, Halti 1331 m.o.h. ca 2 km sør for denne.
Denne turen kan med fordel gjennomføres sent på sommeren pga sen snøsmelting.

Lengde: 14 km (tur-retur)
Tid: 5–6 timer

Her kan du laste ned vår vandreguide

Turkart

Ut i Nord - Kart Kåfjord 1:50 000 (150,- NOK)

Dette kartet kan også bestilles på nett eller kjøpes i alle turistkontor.

Transport

Birtavarre Taxi:  970 16 000

Manndalen Taxi:  777 16 122

Begge taxiselskapene tilbyr en standardsats for turer fra Ankerlia til Kilpisjärvi: 2300 kr (max 4 personer)

Turer fra/til Kilpisjärvi

Det er også populært å vandre fra Kilpisjärvi (på finsk side) til Halti. Denne turen går tidvis langs Nordkalottleden og er 55 km lang. Mer informasjon finner du her: http://www.nationalparks.fi/en/kasivarsi/trails 

Vandreguide/Hikingguide Lyngenfjord
Wanderführer/Retkeilyreittejä Lyngenfjord
Visit Lyngenfjord
Maija Vaismaa
Det finske Halti
Maija Vaismaa
På tur til Halti
Jens Kristian Nilsen - Kåfjord Kommune

Relaterte artikler

google map