Kystkultur i Lyngenfjord-Norge

23.10.201309:54 Annika Ilmoni

Fisk har vært en eksportvare fra Norge i flere 1000 år. Langs kysten har folket overlevd av det havet og jorda gir, dette har også formet daglig livet. I gamle dager var mange bønder også fiskere, en såkalt fiskebonde. Fiskens vandring gir grunnlaget for fiske og under sesongen kan man møte fiskere fra hele kysten.

Boknafisk (Foto: Bård Løken / www.nordnorge.com)
The harbour from Olderdalen (Foto: Kåfjord Kommune)
Sami culture (Photo: Johan Wildhagen/ www.nordnorge.com)
Sami culture (Photo: Terje Rakke/ www.nordnorge.com)
Riddu Riddu. (Photo: Ørjan Bertelsen)
Sami tent (Photo: Roger Johansen)
Sami culture (Photo: Terje Rakke)
Riddu Riddu. (Photo: Ørjan Bertelsen)
Sami culture. (Joern Tomter/ www.nordnorge.com)
Sami equipment. (Photo: Terje Rakke/ www.nordnorge.com)
Sapmi. (Photo: Terje Rakke/ www.nordnorge.com)

google map