Senter for Nordlige Folk

De samiske tradisjonene er levende i Kåfjord, ikke minst i Manndalen hvor Senter for nordlige folk ligger.

UTSTILLING
17.10.201310:18 Annika Ilmoni

Formålet i virksomheten er å utvikle, ivareta og fremme samisk, urfolks og nordlige folks kulturer med det sjøsamiske som utgangspunkt. Menneskene som jobber på sentret har gode kunnskaper både om historien og utfordringer i nåtid. 

Museet gir et innblikk i den lokale samiske historien.

Festivalen Riddu Riddu utspelles her hver år i juli men man kan promenere mellom lavvoer og grillplasser når som helst under året. 

For informasjon om Senter for Nordlige Folk se www.nordligefolk.no 

The exhibition (Foto: Ørjan Bertelsen)
The museum at the center for northern people (Foto: Ørjan Bertelsen)

google map