Markedsplassen i Skibotn

Skibotn var en gang det største og viktigste handelsmarkedet i Nord Troms, det hadde sin storhetstid på 1800-tallet. Kun to av de originale markedsbodene er bevart. Ved hjelp av bilder, tekst, objekter og lydeffekter får du i bodene et innblikk i hvordan markedslivet kunne arte seg. Midlertidige utstillinger har og sin plass her og en liten museumsbutikk er å finne på området.

22.10.201309:16 Marie Angelsen
Markedsplassen (Foto: Maria Figenschau)

google map