Innbyggerundersøkelse - Reiseliv

Visit Lyngenfjord  jobber med å kvalifisere for Merket for Bærekraftig reisemål. I den anledning trenger vi DIN hjelp. Det er laget en undersøkelse med 9 spørsmål som vi trenger din hjelp til å svare på. Det vil ikke ta deg veldig lang tid å svare, og vi håper du kan hjelpe oss.​

Bærekraftig Reisemål
Undersøkelsen
19.09.201714:49 Marie Kr Angelsen

​Visit Lyngenfjord  jobber med å kvalifisere for Merket for Bærekraftig reisemål.

Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet. Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig.

Vi trenger dine svar for å komme i mål, på forhånd takk for hjelpen.

Undersøkelsen finner du her: https://s.surveyplanet.com/SJpmMlaqb

Resultat av innbyggerundersøkelsen

Resultatet av innbyggerundersøkelsen finner du i pdf'filen som ligger i menyen til høyre. Vi fikk inn 124 svar. Det som kommer frem er spesielt en del ting regionen må jobbe med:

 • Tilrettelegging
 • Infrastruktur
 • God og tilgjengelig informasjon
 • Kompetanse
 • Samhold og samarbeid
 • Søppelhåndtering
 • Bevare og fremheve det unike med regionen

Alle kommentarene kan dere lese i pdf-filen.

 • Ca 90% mener at reiseliv er viktig eller svært viktig i forhold til arbeidsplasser, næringsutvikling og stabilitet i lokalsamfunnet
 • Ca 75% er positiv eller svært positiv til reiselivsatsingen som skjer
 • Ca 90% mener det er viktig eller svært viktig at kommunen er med å støtter reiselivsutviklingen i kommunene
 • Ca 60% mener vi fremstår som et bærekraftig reisemål

Hvem svarte

65% kvinner og 35% menn

Alder:

 • 5% under 20 år
 • 29% mellom 20 - 35 år
 • 36 % mellom 36 - 50 år
 • 23% mellom 51 - 65 år
 • 7% over 65 år

 Kommune:

 • Kåfjord - 17 svar
 • Lyngen - 42 svar
 • Nordreisa - 25 svar
 • Skjervøy - 9 svar
 • Storfjord - 30 svar

Takk til alle som tok seg tid til å svare på spørsmålene!

Innbyggerundersøkelse
Tapio Läppikö

Bærekraftig Reisemål

google map