Lyngenfjord regionen - et Bærekraftig Reisemål

Visit Lyngenfjord er ett av to nye reisemål som er tildelt Merket for bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge.

Bærekraftig Reisemål
12.12.201713:38 Marie Kr Angelsen

Interessen for å kunne skilte med Merket for bærekraftig reisemål er stor blant norske destinasjoner. Med nykommerne Region Lyngenfjord og Lindesnesregionen er det totalt 11 som har gjennomført prosessen. Flere jobber med saken og vil få merket i løpet av nær fremtid.

Bærekraftig reisemålsutvikling

Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess, som sammen blir et verktøy som hjelper reisemålet i å planlegge, iverksette og måle arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling. Både næring, lokalsamfunn og kommunen(e) involveres i en prosess som tar cirka to år.

- Vi gratulerer Visit Lyngenfjord og Lindesnesregionen med Merket for bærekraftig reisemål. Det er en lang og grundig prosess de har vært gjennom, der små og store tiltak for bedre måling og styring er gjennomført. Med de to nykommerne stiller Norge sterkere som et bærekraftig reisemål totalt, og gir reisemålene et bedre grunnlag for ansvarlige valg fremover. Reiselivet har mange dilemmaer rundt sine positive og negative fotavtrykk, og prosessen bidrar til mer helhetlige retningsvalg. Og dette er bare starten. Heretter må de levere stadig bedre måltall på over 100 ulike indikatorer på både miljø, samfunn og verdiskapingen, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Visit Lyngenfjord

I Lyngenfjord-regionen har de gjennomført en rekke tiltak parallelt med prosessen for å oppnå merket. Det er utviklet en lokalmatguide, bygget en arkitektonisk perle av et sykkelskur med el-sykler til utleie, gjennomført lokalkunnskapskurs, pilotprosjekt med Green Key-sertifisering av mindre overnattingsbedrifter og tiltak for videreutvikling av Lyngenfjord som en bærekraftig sykkeldestinasjon.

- For oss har det vært en lang og veldig lærerik prosess og vi er kjempestolte over å ha fått merket som Bærekraftig Reisemål. Det betyr mye for hele destinasjonen og våre fem kommuner (Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) å bli satt på kartet som et bærekraftig reisemål. Vi gleder oss over det vi har fått til og fortsetter jobben med bærekraftig reisemålsutvikling i regionen sammen med kommunene, reiselivsbedriftene med flere, sier Marie Kr. Angelsen, prosjektleder for bærekraftig reisemål i Visit Lyngenfjord.

Fakta:

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobbes målrettet for å tilby unike opplevelser som er grunnlagt i stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. For reisemålet er merket gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring langs 104 indikatorer.

LENKER

Om Merket for bærekraftig reisemål:

https://www.visitnorway.no/innsikt/brekraftig-reisemlsutvikling/

https://www.visitnorway.no/om-norge/barekraftig-reiseliv/

Visit Lyngenfjord

https://visit-lyngenfjord.com/no/bransjenett

Lindesnesregionen

https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/lindesnesregionen/

Kontaktpersoner:

Ingunn Sørnes, spesialrådgiver bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge, insor@innovasjonnorge.no tlf. +47 957 78 663

Marie Kr. Angelsen, marie@visit-lyngenfjord.com, tlf. +47 977 40 586

Jesper Molin

Relaterte artikler

Instagram: @visitlyngenfjord

google map